• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove

 

P18 thumbNárodné stretnutie mládeže P18 sa uskutoční v dňoch 26.-29. júla 2018 v Prešove.
Mottom stretnutia je citát „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30). Národné stretnutie
bude prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré sa budú konať v roku 2019 v Paname.
Prihlasovanie na stretnutie mládeže P18 v Prešove začne 18.1.2018 vyplnením formulára
na nižšie uvedenej stránke. Prihlásenie bude platné po uhradení a prijatí registračného poplatku.
Z organizačných dôvodov sa bude dať prihlásiť len do 1.7.2018. Po tomto dátume sa bude dať
prihlásiť už len na mieste, ale bez možnosti získať ubytovanie a stravu. Ďalšie podrobné informácie nájdete
na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk