• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Projekt záchrany irackých kresťanov

 
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov 
„Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1.- 4.12.2017 návšteva irackej lekárky, dominikánky, Larsy Khazmee na Slovensku.

Viac na stránke:  www.acn-slovensko.org