• 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

23. ročník Mladí mladým

MM2017 thumbHudobná skupina SPRAY a Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkej Lehôtke
Vás srdečne pozývajú na 23. ročník kresťanského mládežníckeho festivalu
Mladí Mladým 2017. Festival začne v sobotu 25. novembra v kostole Krista
Kráľa vo Veľkej Lehôtke sv. omšou o 14:30 a vystúpia zoskupenia SPRAY z
Veľkej Lehôtky, ROSNIČKA z Prievidze a PRAMIENOK z Partizánskeho.
Veríme, že sa stretneme vo Veľkej Lehôtke a vytvoríme spolu jedno veľké
spievajúce, kresťanské spoločenstvo.