• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Android aplikácia farnosti sv. Terézie z Lisieux

Android aplikáciu farnosti si môžete v Google Play obchode. Stačí do vyhľadávania napísať "Farnosť sv. Terézie"

Čo v aplikácii našej farnosti nájdete?

 • krátku históriu farnosti
 • ako vybaviť krst, sobáš, pohreb
 • aktuálne farské oznamy
 • úradné hodiny
 • základné kontaktné údaje s priamou voľbou (na telefón, mail, ...)
 • základné informácie o Pastoračnom centre sv. Terézie z Lisieux
 • priamy prístup na web farnosti, počúvanie rádia LUMEN