• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Hrdí na rodinu - 6. ročník

V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu

začne akcia s názvom Hrdí na rodinu.

Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať,

že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť.

Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov,

aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“.

Bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk a na plagáte (klikni).