• 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Kňazské primície

MM001 MM vysviacka

V nedeľu 25. 06. 2017 o 10.30h., mal KŇAZSKÉ PRIMÍCIE

v našom kostole sv. Terézie z Lisieux, náš farník a novokňaz MARTIN MIHÁL.

 

Je to v histórii tejto farnosti prvý kňaz, pochádzajúci z našej farnosti, ktorá vznikla v roku 1999.

 

 

JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ A VEČNÝ KŇAZ,

 

nech ho sprevádza v jeho životnom poslaní!