• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Korunka Božieho milosrdenstva – úplné odpustky

Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3.4.2017 vydala dekrét, podľa ktorého veriaci na Slovensku môžu od 1.6.2017 získať úplné odpustky (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca...) – pre seba alebo pre duše v očistci – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva:

- v kostole/kaplnke pred Eucharistiou;

- alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci);

- alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

       Dekrét (v slovenskom preklade) a jeho promulgácia sa nachádzajú TU (klikni).