• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2017

Štvrtok

13.04.

18.00

SLÁVENIE PÁNOVEJ VEČERE

Možnosť zotrvať v adorácii do 20.30h.

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

Piatok

14.04.

10.00

KRÍŽOVÁ CESTA

VEĽKÝ PIATOK UTRPENIA A SMRTI PÁNA

deň prísneho pôstu

15.00

OBRADY VEĽKÉHO PIATKU

Poklona sv. krížu do 20.30h.

Sobota

15.04.

07.30

Liturgia hodín a posvätné čítanie

Poklona sv. krížu do 19.00h.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

19.15

VEŠPERY

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA