• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Hodová sv. omša
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

XIV. PLES FARNOSTI SV. TERÉZIA Z LISIEUX (2017)

ples2017 thumb

Aj v roku 2017 pripravuje naša farnosť FARSKÝ PLES, ktorý sa bude konať 11. 02. 2017 v Kongresovej sále KaSS v Bojniciach.  Vstupenky si môžete zabezpečiť na farskom úrade v nedeľu 08.01. po všetkých sv. omšiach. Tiež chceme poprosiť aj o sponzorstvo pre tombolu, ktoré môžete odovzdať vo fare. Ďakujeme.