• 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Dobrá novina

DN2016 thumb V dňoch 26. a 27. 12. bude v našej farnosti prebiehať koledovanie. Téma 22. ročníka Dobrej noviny je "Deti sú srdcom zmeny" a peniaze poputujú hlavne na projekty podporujúce vzdelávanie postihnutých detí v Etiópii. Viac informácií môžete nájsť na www.dobranovina.sk. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov sa môžu zapísať od nedele 11. 12. pri bočnom východe z kostola.