• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Púť do Novej Bane pri príležitosti poďakovania za úrodu

put NB thumbDňa 08.10. organizuje naša farnosť „Púť do Novej Bane pri príležitosti poďakovania za úrodu“. Súčasťou púte je sv. omša a návšteva pútnického miesta Kohútovo. Príspevok na cestu je 2€. Záväzne sa môžete zapísať pri bočnom vchode kostola. Tešíme sa na Vašu účasť. Bližšie info aj na výveskách.