• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Nový kaplán a diakon

Od 01. 07. 2016 do našej farnosti Prievidza - Zapotôčky, náš diecézny biskup poslal nového kaplána Mgr. Milana Tomagu, ktorý doteraz študoval v Ríme a tiež nového diakona Mgr. Juraja Ondruša, ktorý dokončil štúdium teológie v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici - Badíne. Nech ich pôsobenie je prejavom Božieho požehnania pre našu farnosť.