• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Prvé sväté prijímanie

Počas nedele Najsvätejšej Trojice prijalo 43 detí v našej farnosti prvé sväté prijímanie. Pri slávnostnej svätej omši tak po prvý krát boli účastní na eucharistickej hostine, ktorú nám pripravuje náš Spasiteľ na posilnenie duše v dennodenných zápasoch. 

Sprevádzajme tieto deti a ich rodiny svojimi modlitbami, aby si cez prijímanie sviatosti oltárnej stále viac prehlbovali vzťah s najlepším Priateľom detí.

Súčasne chceme vysloviť slová vďaky všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom a hladkom priebehu tejto slávnosti...