• Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Karneval detí 2017
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

POĎAKOVANIE

Zapotocky BoziHrob Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a prežití Veľkonočného trojdnia.