• 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Duchovná obnova s Augustiniánmi

DO AUG2017

V dňoch 10. 03. až 12. 03. 2017 sa konala duchovná obnova pre našu farnosť sv. Terézie z Lisieux s Augustiniánmi. Ďakujeme bratom Augustiniánom a všetkým, ktorí sa prišli duchovne povzbudiť. Fotografie najdete v našej FOTOGALÉRII.