• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Voľby do farskej pastoračnej rady

   

Dňa 02.02. sa konali v našej farnosti voľby do FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY.

Svojím hlasovaním ste zvolili týchto členov FPR:

 

Erika Hlaváčová, Helena Pytlová, Miloš Sapár, Viera Dubcová,
Jozef Dubec, Dana Nemčeková a Jaroslava Ugrozcyová.

 

Za Váš záujem o voľby Vám ďakujeme.

Protokol o priebehu volieb do FPR