• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Modlitba požehnania príbytku

Okolo sviatku Zjavenia Pána - 6. januára sa požehnávajú príbytky. Tradícia požehnania príbytkov má veľký duchovný význam. Ak by ste si svoje príbytky chceli s požehnanou (svätenou) vodou požehnať sami, ponúkame vám súkromnú pobožnosť požehnania - tu si ju môžete stiahnuť.