• Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Duchovná obnova

035 sobota modlitba jpg orezany thumbV našej farnosti sa 18.-20.09.2015 uskutočnila duchovná obnova s benediktínmi - s otcom Vladimírom Kasanom (predstavený kláštora v Sampore) a s otcom Blažejom Škvarkom.

Benediktíni nás povzbudili svojím slovom, príkladom iwmodlitbou. Hlavnou témou kázní, ktorými nás povzbudzovali, bola modlitba v našich životoch. Príhovory boli rozdelené podľa vekových kategórií adresátov.

V sobotu otec Vladimír predniesol prednášku o sv. omši, vaktorej nám priblížil jej jednotlivé časti, ale nás aj povzbudzoval k jej hlbšiemu a sústredenejšiemu prežívaniu. K tomu, ako poukázal, je dôležitá už príprava a stíšenie pred sv. omšou.

Viac o benediktínoch, ich kláštore a duchovnosti nájdete na: benediktini.sk

Fotogaléria z obnovy