• Vianočný koncert
 • Mikuláš
 • Jasličková pobožnosť
 • 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Podeľme sa 2022

Nielen následky vážneho blízkeho vojnového konfliktu, ale aj drasticky rastúce ceny elektriny a plynu od 250 do 400 percent ohrozujú fungovanie centier pomoci rodinám v núdzi, ktorým ste aj Vy v minulosti prostredníctvom pôstnej zbierky Podeľme sa! osobne pomohli. Tieto zariadenia od Bratislavy cez Rajec, Ružomberok po Jasov sa dostávajú do existenčných problémov. Chýbajú prostriedky na to, aby mohli ďalej fungovať, aby bolo teplo, aby tiekla teplá voda. Preto sme sa rozhodli venovať výťažok z tohtoročnej zbierky Podeľme sa! s myšlienkou  „Teplo pre náš domov“,  čím chceme zachrániť ďalšie fungovanie týchto zariadení. Mnohé sa ukazujú ako prepotrebné nielen pre naše matky s deťmi a rodiny v núdzi, ale aj pre matky a rodiny z Ukrajiny. Bez tepla a svetla však nebudú môcť fungovať. Zvládnu to iba vďaka našej adresnej pomoci.

Podeliť sa pre mnohých z nás môže byť osobne ťažké. Mnohí pomáhate na rôzne strany, sami sme atakovaní nárastom cien.

Katolícke hnutie žien Slovenska a otcovia biskupi Vás prosia o zváženie Vašej podpory i v tomtom neľahkom období. Aby teplo a svetlo, ktoré do týchto skromných domovov potrebujeme spoločne dostať, tu bolo vždy pre tých, ktorí ho akútne budú potrebovať. Ktorým centrám pomoci pomôže Váš priamy adresný dar, nájdete na stránke:

www.podelmesa.org