• Vianočný koncert
 • Mikuláš
 • Jasličková pobožnosť
 • 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

MANŽELSKÝ KALENDÁR 2022

AJ TENTO ROK SI MÔŽETE DO 4.12. NA FARE OBJEDNAŤ

MANŽELSKÝ KALENDÁR 2022 BEZ MIEN ZA 11€, ALEBO S MENAMI ZA 13€.

V PRÍPADE ZÁUJMU NAD 20KS JE ZĽAVA 20%, V PRÍPADE ZÁUJMU NAD 30KS JE ZĽAVA AŽ 36%.