• 15. výročie posviacky chrámu
 • Denný tábor
 • Opadaná ruža
 • Vianočný koncert
 • Deň rodiny
 • Deň prijatia sviatosti birmovania
 • Detský letný tábor
 • Prvé sväté prijímanie
 • Eucharistická adorácia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Prvé sv. prijímanie 2015

184 i sv p 2015 jpgV živote človeka je prvé sväté prijímanie veľkým dňom, kedy sa osobne stretáva s Ježišom.Je dôležitou chvíľou pre celé farské spoločenstvo, pretože pozornosť všetkých sa upriamuje na Eucharistiu.

Takýmto dňom bola v našej farnosti 6. veľkonočná nedeľa, kedy 31 detí po prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu. Na túto chvíľu sa deti pripravovali na hodinách náboženskej výchovy, počas detských sv. omší a v rodinách. Rodičia boli na katechézu pripravovaní na stretnutiach s kňazmi. Vyvrcholením prípravy bola slávnostná sv. omša, pri ktorej sa deti aktívne zapájali spevom, čítaniami a prinášaním obetných darov. Pán farár na príklade Magdalénky, ktorá vojnovému veteránovi dala svojich 10 €, povzbudil deti, aby boli všímavé k druhým ľuďom, lebo v svojom srdci nosia Krista. Ježiš nás učí, ako sa máme správať jeden k druhému.

Nielen deti, ale aj rodičia, príbuzní a všetci veriaci sme boli pozvaní uvedomiť si v tento deň dôležitosť svätého prijímania v našom živote. Nech pretrváva radosť z dnešného dňa a Ježiš napĺňa naše srdcia radosťou, pokojom a láskou.