Farské oznamy / 24.07.2023 – 30.07.2023

FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

24.07.

17.30

40

Za uzdravenie syna Lukáša

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza

Utorok

25.07.

17.30

41

Poďak. za 30r. Veroniky a ZaBP pre rodinu

Sv. Jakuba, apoštola

Streda

26.07.

17.30

42

+ rodičia a brat

Sv. Joachima a Anny

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

27.07.

17.30

43

ZaBP pre deti a vnúčatá

Sv. Gorazda a spol.

+ adorácia s vašimi prosbami

Piatok

28.07.

17.30

44

ZaBP pre Miroslava

Féria

Sobota

29.07.

17.30

45

ZaBP pre r. Pánisovú

Vigília

Nedeľa

 30.07.

08.00

*

Poďakovanie za 40r. Jozefa a ZBP pre rodinu

SEDEMNÁSTA nedeľa

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti

19.00

*

+ Ladislav a Gabriela Tomekovci, Mária, Emil  a Jozef Kasaloví

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Do upratovania sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o dobrý priebeh denného tábora, ktorý mali deti v tomto týždni.

V pondelok 31.7. budeme po večernej sv. omši zapisovať úmysly sv. omší do konca decembra 2023.

Z krstov minulí týždeň obetovali 44€, Bohuznámi obetovali 20€, 50€ a 100€. PBZ. V sobotu 29.7. o 10h. bude krst (1).